Umožni inteligentnímu hlasu svého Srdce,

aby tě vedl.

Aktivační pobyty ve tmě

Vítej na stránkách Dílny života. Nabízím pobyty pro případy, kdy se člověk na čas potřebuje vzdálit z každodenního běhu života. Zpomalit, uvolnit se, být k sobě vnímavý a třeba najít nasměrování pro následující úsek života. Dílna života ti na čas poskytne útočiště. Je to takové chráněné území, oáza, podpůrná zóna pro uvědomění si spojení se sebou samým. Pro mnohé z nás může být pobyt o samotě velmi vzácný, inspirující a potřebný. Málokdy nám to život umožňuje.

Transformace, vyhoření, restart, ponor do nitra, hledání, aktivace, staré emoční a mentální vzorce, znovu aktivace, nové vzory chování …. Všichni se s těmito výrazy v posledních letech setkáváme, dokonce většinu z nich umíme přiřadit k nějakému svému prožitku.

Ale jak zůstat aktivovaný, jaké nástroje používat, jak pokračovat v sebepoznávání, v nacházení, jak zůstat tvořivý a přijímat s vděčností všechny aspekty a kvality života?

Nabízím ti možnost pobytu ve tmě, po domluvě možno i v kombinaci s pobytem na světle, se zdánlivými těžkostmi, možná i s překvapeními. Je to forma vystoupení z komfortní zóny, která se tě určitě dotkne a zarezonuje s místy, na kterých můžeš zrychleně pracovat, protože se ti prostě ukážou. Osvojíš si způsoby, jak věci rozdýchat, rozpohybovat. Neustrnout a zároveň se uklidnit a umět si poradit. Samota je v těchto záležitostech nedocenitelná.

Prakticky je Dílna života speciálně pro tento účel postavená zateplená dřevěná chatka na zahradě mezi stromy. Nachází se na okraji malé vesnice Bruzovice poblíž Frýdku-Místku a Havířova. Pokud s tebou přečtené řádky rezonují a cítíš, že chceš na sobě pracovat, znovu se propojit se svým vnitřním vedením, projasnit si cestu, jsi srdečně zván k zastavení se, ke spočinutí v laskavé náruči tohoto prostoru.

Děkuji ti za tvůj čas a zájem o pobyt v Dílně života, ať už se rozhodneš jej absolvovat či nikoliv.