Můžeš se na nějaký čas stát poustevnicí.
Být sama se sebou,
mlčet,
postit se,
poslouchat přírodu,
pozorovat zvířata,
brouzdat se trávou,
chodit po lesních pěšinách,
vystavit se slunci,
větru,
vodě.
Sedět u ohně,
dívat se na hvězdy a cítit Zemi pod sebou.
Vnímat sebe ve spojení se vším Životem.
Naslouchat hlasu svého srdce.
Začít tvořit z tohoto propojení.