Před příjezdem

“ Svět překypuje knihami a sebe-léčebnými programy, které říkají, čemu bys měl věřit, co bys měl dělat, co by sis měl myslet a co cítit. Jsou přeloženy z myslí a srdcí některých našich velkých myslitelů a oduchovnělých bytostí. Nepotřebujeme více informací o tom, jak se chovat, nebo čemu věřit. Jednoduše potřebujeme více disciplíny v našich emočních životech a nástroje a techniky, jak toho dosáhnout. Jinými slovy potřebujeme platformu pro praktikování.

     Energetické srdce – kvantový ekvivalent fyzického srdce – je portálem vědomí duše v průniku s Tvůrčí Silou. Sídlí v srdeční čakře a je vědomím duše či vyššího ducha v jedinci. Šest ctností srdce vyvěrá z této pevnosti energetického těla a je to právě toto energetické centrum v nás, které musíme vyživovat a vědomě aktivovat.

     Tato cesta není majetkem žádné osoby ani organizace, a ti, kteří ji nastoupí, jsou v zásadě nevěřící, což znamená, že se na tyto praktiky nedívají jako na náboženství, duchovní systém či vědecké úsilí, hnutí New Age či duchovního mistra. Je to platforma stará jako duše sama a jejím vůdčím principem je stále pokračující praktikování šesti ctností srdce v každodenním životě jedince. Při této činnosti ti začne realita, která tě obklopuje, sestavovat tvou vlastní cestu k vyššímu pochopení, vhodnou speciálně pro tebe.

     Trpělivost se vyplácí. Nehledej zkratky v záležitostech srdce či duše, protože časoprostor není silou, která by poháněla či řídila ctnosti srdce. Je to duše a vyšší duch zaobalený do Tvůrčí Síly, co dovoluje těmto ctnostem plné vyjádření a posílení v jakékoliv doméně – jemné, hrubé či jakékoliv jiné. Neexistuje hustota, ve které by ctnosti srdce vyhasly či byly opomenuty, jestliže je jedinec pravidelně praktikuje, pozoruje jejich energie, kontempluje o jejich projevu a podporuje ho. Dokonce i v nejtmavších hustotách bije srdce pravdou spojení s božskou podstatou v nás všech. Je to spojující síla, která nás jako lidské duchy sjednocuje.”

J.Mahu, Život ze srdce

 

V chatce je přítomen potenciál tvořivé energie srdce srdcí všech účastníků před tebou. Tito všichni, každý svým originálním způsobem, otvírali svá srdce a tvořili z nich nové láskyplné vzorce způsobů vnímání. Tento potenciál je nabídnut k využití pro každého dalšího účastníka, tedy pro tebe. Také to znamená, že i ty spoluvytváříš energii v chatce a usnadňuješ přístup k srdci všem lidem, kteří přijdou po tobě.

A to nejen těm, kteří budou po tobě v této chatce. Ale doslova všichni lidé na světě, kteří se rozhodnou spojit se svým srdcem, to díky tvému úsilí budou mít jednodušší. Podobně jako má význam každá sněhová vločka, než se spustí lavina. Skrz naše energetická srdce jsme všichni na planetě propojeni, proto máš potenciál být tvořitelem nového světa. Taková je moc tvého srdce, která je aktivována tvým rozhodnutím vědomě pracovat pro lidstvo, pro všechny bytosti na planetě. Nikoliv pouze pro přežití tebe jako odděleného jedince bez ohledu na ostatní. Pobyt ve tmě je určen k této aktivaci a jejímu udržení jako stálého životního postoje nezávislého na vnějších podmínkách.

Doporučená cvičení s univerzálním využitím, která lze propojovat a individuálně rozvinout:

Kvantová pauza – dechové cvičení – s nádechem zdola (Země, kořeny)

s nádechem shora (nekonečný zdroj, koruna)

Kombinuje nádech a výdech se dvěma zádržemi – pauzami, ve kterých dostává prostor nikoli ego-mysl, ale inteligence srdce-duše.

Aktivace srdce pomocí cvičení 6 ctností srdce, kterými jsou vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost. Tyto ryzí emoční stavy tvoří strukturu energetického srdce –  portálu k vědomí duše – a aktivují tvůrčí představivost ušlechtilé mysli.

Pomocí 6 ctností srdce se léčí emoční jizvy v Kronice našeho srdce. Často to probíhá za pomoci snění a snů. Tuhle oblast snů výborně přibližuje třeba Honza Skryja.

 

Tato cvičení při upřímném praktikování jednoznačně rozproudí tvůj energetický systém, emoce i myšlenky tak, že je můžeš lépe rozpoznat, proměnit a přemostit do vědomí.

V odkazech je množství textů. Osvoj si prosím alespoň názvy ctností srdce a kvantovou pauzu s nádechem zdola. 

Jsou to univerzální techniky pro jakoukoliv situaci, se kterou se potkáš. Zklidníš se, vždy se znovu spojíš se svým nitrem a uvidíš další krok.

Texty v originále najdeš zde.