“Každý krok může mít váhu nebe.” říká horolezec Marek Holeček

Poskytovatel

Jsem obyčejný člověk – jako kdokoliv jiný. Život mnou prochází a nabízí propasti i vrcholy. Před lety jsem si uvědomila, že kompasem je mi srdce  a z něj vyvěrající způsoby chování. Jsou univerzálně platné pro každého i pro celek. Bez rozdílu věku, vyznání, sociálního statusu, pohlaví, barvy pleti… To mě ohromilo:

vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení, odvaha.Tak jednoduché a vždy propojující! Řešící každou situaci.

Postupně jsem se přestěhovala z města na vesnici, více do přírody. Zjednodušuji život, překonávám pohodlnost a svá omezení. Žiju co možná zodpovědně, v souladu s cykly přírody, se zahrádkou, k tomu nějaké cvičení, fyzická práce, pokud možno vědomé dýchání a hojně ctností srdce.

Pobyty ve tmě jsem poskytovala deset let a pak jsem činnost opatrovníka potřebovala opustit – zdálo se mi, že nadobro. Chatka byla zavřená, nevyužitá. Po více než roční přestávce, vnitřních proměnách, s trpělivostí chápu, že pobyt o samotě, ve tmě i na světle, je stále přínosný. Jestli máš chuť se na chvíli stát součástí tohoto prostoru, tak vítej!

S láskou Nija